Finutra har bestått fornyelsessertifikatet til KOSHER i 2021.

KOSER-FINUTRA NYHETER

28. april 2021 kom KOSHER-inspektøren til vårt firma for fabrikkinspeksjon og besøkte råvareområdet, produksjonsverkstedet, lageret, kontoret og andre områder av anlegget vårt.Han anerkjente vår tilslutning til bruken av de samme høykvalitetsråvarene og standardiserte produksjonsprosessen.Vårt firma besto fornyelsessertifikatet til KOSHER i 2021.

Kosher-sertifisering refererer til sertifisering av mat, ingredienser og tilsetningsstoffer i samsvar med kosher-kostlover.Omfanget omfatter mat og ingredienser, mattilsetningsstoffer, matemballasje, finkjemikalier, narkotika, maskinproduksjonsbedrifter osv. Sertifisering på stedet for samsvar med kosher-standarder kan bare utføres av en rabbiner.Jødiske spesialister er pålagt å ha kvalifikasjoner og lisenser, akkurat som advokater er pålagt å være autorisert som advokater.Kosher-sertifisering har et solid juridisk og teoretisk, praktisk grunnlag og ledelse.Jødiske eksperter tolker og administrerer lover om kosher mat.Mer enn 40 prosent av matvarene i USA er Kosher-sertifisert.Siden Kosher står for renere og mer hygienisk, har det blitt et symbol på produktsikkerhet og høy kvalitet.


Innleggstid: 14. mai 2021